Test AHN SN 11 juli

Samenwerking Noord vanuit het Kasteel, midden in Stad Groningen, een gebouw dat professor van Calcar gebouwd heeft ter ere van zijn verzameling stenen en mineralen. Mineralogie was zijn liefde, maar dit gebouw heeft hij kunnen bouwen dankzij intensieve samenwerking met weldoeners en wetenschappers.

Samenwerking is één van de twee hoofdonderwerpen, de andere is natuurlijk agile werken in Noord-Nederland. Ik ging in gesprek met Wijnand Aalderink en Gert-Jan Ridder over Samenwerking Noord, een groep I©T bedrijven uit het Noorden die een aantal uitdagingen gezamenlijk, in onderling vertrouwen en met veel plezier.

Bijna elke week is er een bijeenkomst over één of meer van de sectoren: Veiligheid, Transport, Energie & Dienst verlening, Woningcorporaties, Overheden, Gezondheid en Welzijn, ICT dienstverlening alsmede Onderwijs en Onderzoek.

Onze missie

Samenwerking Noord verbindt organisaties en hun medewerkers die strategisch werken met IT en geloven dat het delen van kennis en schaarse capaciteit bijdraagt aan hun professionaliteit en slagkracht.

Sector-overstijgende onderwerpen als veiligheid, arbeidsmarkt en natuurlijk agile werken en samenwerken maken het een vereniging waardoor de leden ruimte krijgen om met en van elkaar te leren. Agile is daarbij een manier om samen te werken maar het was natuurlijk ook een onderwerp op zich als basis voor het Agile Congres! Agile is geëvolueerd van een tool voor software developers naar een manier van snel samenwerking, waarbij je vaak kijkt wat er in de wereld om je heen gebeurt en gebeurd is. Dat kan natuurlijk software zijn, maar ook het schrijven van een jaarplan.

De leden zelf zijn direct betrokken bij de organisatie en de evenementen en de onderwerpen. Het is belangrijk dat mensen weten wat ze van elkaar kunnen leren maar ook om te laten zien wat ze kunnen bijdragen. Het is overigens geen netwerk organisatie waar sales allerlei kansen ziet, het gaat echt om de werkprocessen en organisaties zelf.

Noord-Nederland is op ICT-ontwikkeling gebied een redelijk unieke enclave, waar samenwerking en de kleinschaligheid bijdragen aan een community waar mensen elkaar regelmatig kunnen treffen. Samenwerking Noord wisselt wel informatie uit met -min of meer gelijksoortige- organisaties, maar niet intensief. Wel is er recent contact geweest meteen dergelijke groep in het Duitse Oldenburg.

Samenwerking met AgileHubNoord. Wij (SN) willen met een open mind kijken naar een vorm van samenwerking, voor een verbinding tussen actieve spelers en zodat profs zich kunnen verstaan met professionals die niet werkzaam zijn bij leden van Samenwerking Noord.

Dit AgileHubNoord interview vormt niet alleen de basis voor dit verslag maar het is ook ons begin op gebied van podcast. Ook voor mij als interviewer, en dat betekent wennen aan een interview zonder technicus zoals ik dat bij de omroep heb, en dat is redelijk gelukt voor de eerste keer, maar met een waslijst als “to improve” lijst 😊 //JP Elverding.,