Subsidies: Plannen – Aanvragen en Uitvoeren

Om bijzondere plannen of projecten te kunnen realiseren bieden diverse soorten subsidiegevers  subsidies en ondersteuning aan.

In bijna 40 jaar heb ik allerlei subsidies kunnen verbinden met projecten waarbij ik als ondernemer of manager betrokken was, en sommige vanuit mijn rol als subsidiebemiddelaar. Die eerste serie vond ik het mooiste om te doen, het betekende dat ik het uiteindelijke doel mede kon realiseren. Samen met een groep enthousiaste en bevlogen mensen iets maken uit bijna niets. In alle gevallen was er een plan waar ik achter kon staan. Geld aanvragen met een slecht plan gebeurt veel te vaak, maar daarmee wordt ik liever niet geassocieerd.

Ik heb regelmatig allerlei werkzaamheden vanuit hobby of sociale betrokkenheid uitgevoerd. Die houding ten opzichte mijn kern-activiteiten, waaronder het verwerven van subsidies is wel veranderd. Als je drie keer jouw, vaak als vrijwilliger opgezette, plannen terug ziet in (dure) plannen van anderen dan zet je er een streep onder. Ook mijn schoorsteen moet roken, en de creatieve uitdagingen die ik gaar aanga moeten tenslotte ook mij in stand houden. Dus werk ik óf met een percentage van het subsidiebedrag als factuur of een minimaal aantal uren inzet. Pinda’s koop ik zelf wel, dus “pay peanuts, get monkeys” mogen anderen nu gaan ervaren.

Mijn ervaringen lagen zowel op subsidies vanuit gemeenten of provincies, landelijk of europees.