Subsidies: Plannen – Aanvragen en Uitvoeren

Om bijzondere plannen of projecten te kunnen realiseren bieden diverse soorten subsidiegevers  subsidies en ondersteuning aan.

De afgelopen 23 jaar heb ik allerlei subsidies kunnen verbinden met projecten waarbij ik betrokken was, en sommige alleen als subsidiebemiddelaar. Die eerste serie vond ik het mooiste om te doen, het betekende dat ik het uiteindelijke doel mede kon realiseren. Samen met een groep enthousiaste en bevlogen mensen iets maken uit niets. Of uit weinig. In alle gevallen was er een plan waar ik me achter kon zetten. Geld aanvragen met een slecht plan gebeurt veel te vaak, maar daarmee wordt ik liever niet geassocieerd.

De laatste jaren is mijn houding ten opzichte van het verwerven van subsidies wel veranderd. Als je drie keer jouw, vaak als vrijwilliger opgezette, plannen terug ziet in (dure) plannen van anderen dan zet je er een streep onder. Ook mijn schoorsteen moet roken, en de creatieve uitdagingen die ik gaar aanga moeten tenslotte ook mij in stand houden. Dus werk ik óf met een percentage van het subsidiebedrag als factuur of een minimaal aantal uren inzet. Pinda’s koop ik zelf wel, dus “pay peanuts, get monkeys” mogen anderen nu gaan ervaren.

Mijn ervaringen lagen zowel op subsidies vanuit gemeenten of provincies, landelijk of EU (Vaak via SNN in Groningen)