When I’m 62 ;)

Will you still need me?

Ik denk het wel.
Ondernemen wordt steeds complexer en vereist meer en meer tijd die er eigenlijk al niet is, want het ondernemen, je core business, gaat gewoon door.
Nou ja, dat zou door moeten gaan!
Door alle veranderingen raken steeds meer ondernemer de lol in het ondernemen kwijt, worden de uren langer en de dagen korter. En laten we wel zijn: Er is in 20 jaar veel veranderd.

En dat betekent dat je je plannen tegen het licht moet houden. Als het goed gaat moet je uitvogelen waarom, zodat je er lang van kunt profiteren. E
Als het slecht gaat weet je zeker dat er iets snel moet gebeuren anders wacht de bijzondere bijstand. En dan vinden ze je nog een geluksvogel ook..

Hoe zie je zo’n samenwerking dan?

Het gaat niet zo lekker, dus geld is schaars .

De intakegesprekken zijn (bijna) gratis, niet veel meer dan een kilometervergoeding. Als ik het idee heb dat ik je kan helpen, of niet, dan maken we afspraken. Over de kosten, de tijdlijn maar ook doelen die we willen bereiken en de rekeningen.

Mijn facturen moeten deels direct betaald worden en een deel wordt pas gefactureerd als we die doelen bereikt hebben.
Een rapport schrijven is niet zo moeilijk en levert veel op, maar ik ga liever tastbaar aan de slag met een paar A4-tjes.

Auteur: JohnPeter

JohnPeter Elverding (1957) begeleidt ondernemers en ondernemingen op gebied van een duurzame toekomst, waarbij de winst een noodzaak is om duurzaam te kunnen groeien en waarbij kosten niet zozeer de laagste maar de voor iedereen beste kosten zijn.