Plannen van aanpak interim-
en projectmanagement

Elk traject is verschillend, en per traject of project maak ik een apart plan van aanpak. Toch is er een rode draad te bespeuren! Interim management, crisis en project management hebben voor mij een beginplan (Plan van Aanpak [PvA]), een tijdlijn en wederzijds afgekaartte afspraken en verplichtingen.

Inventarisatie: Waar hebben we het eigenlijk over?

Beschrijven van de gewenste veranderingen.
Wat we ook willen bereiken, we moeten allebei scherp hebben hoe, wat, waar en wie er mee te maken hebben. Dit doen we samen, via gesprekken, whatsapp, telefoon en mail.

Voor veel projecten en trajecten is dit het mijnenveld.
Zaken als verwachtingsmanagement, draagvlak, gelijke speelvelden en tig andere kreten spelen hier een enorm belangrijke rol. Als je hier een kleine afwijking hebt heb je over een paar maanden een geschil.

Planning: Wie gaat wat hoe doen? En wanneer?

Ik maak een analyse van hetgeen we besproken hebben (Heel belangrijk om de exacte richting scherp te krijgen) en op basis daarvan komt het nul-PvA.

Op basis van die analyse schrijf ik een beknopt voorstel dat we eventueel kunnen bijsturen als ik een foute aanname heb gemaakt maar, heel eerlijk, het is wel de eerste stap die we samen moeten doen.

Het NUL-PvA is beknopt: Het complete plan gaat dan nog komen, waaronder de vergoeding van mijn inzet. Afhankelijk van de oplossing die we gaan realiseren zal ik ook interviews afnemen met medewerkers, klanten en leveranciers.

Soorten vergoeding

Euro’s zijn het meest duidelijk, maar soms kan er sprake zijn van het ter beschikking stellen van goederen en diensten (bartering-model). In bijna alle gevallen kan ik een optie aanbieden met een succes-garantie voor een deel van mijn factuur maar daar zitten ook wat andere voorwaarden aan vast. Dit is een onderdeel van de eerste gespreksronde zodat ik een goed voorstel kan doen.

Overigens neem ik pas een vervolgtraject aan als ook dit gedeelte beschreven en betekend is. Voorkomt allerlei gedoe achteraf of, erger nog, tijdens het traject.