Ondernemersrust: Ik wil een ondernemer die met me meedenkt.

In 1976 begon mijn eerste commerciele plan, een broodjeszaak op Nyenrode. Broodjes, toen onmisbaar op een campus, een veel betere kwaliteit en een iets lagere prijs dan de slager uit Breukelen het deed.

Sinds die tijd heb ik allerlei bedrijven beheerd, eigen onderneming opgericht en verkocht maar ook projecten die op instorten stonden kunnen vlottrekken. En in al die jaren was het van belang om met de belanghebbers aan tafel te blijven en goed met ze te kunnen samenwerken. Dat heeft me een hoop geleerd over menselijke verhoudingen binnen een bedrijf of project maar in het verlengde daarvan ook wat er in hun privéleven gebeurde. Door mensen op dat vlak te helpen kwam het zakelijke, waar ik voor werd ingehuurd, ook veel eerder weer vlot.

Die kennis, en wat ik er uit allerlei boeken en seminars heb bijgeleerd, gebruik ik nu voor ondernemersrust: Rust op zoveel mogelijk fronten zodat de meeste energie aan de onderneming in problemen kon worden gewijd.

Mijn opleidingen bedrijfskunde gingen daarom niet alleen over de cijfers maar ook over marketing, sociologie en psychologie. Want een organisatie is niets anders dan een groep mensen met een gemeenschappelijk doel!

Na allerlei omzwervingen kwam ik ons familiebedrijf terecht waar ik een afdeling parkeersystemen heb opgezet. Deze afdeling heb ik eind 1988 door een MBO verzelfstandigd en in 1995 verkocht. Om ervaring buiten een MKB familiebedrijf op te doen heb ik een aantal jaren gewerkt bij dochters van Philips en NS; daarna bij twee ICT-bedrijven en in 1999 weer helemaal voor eigen rekening en risico. Ondernemen zit in je genen 🙂

Het domein ondernemersrust is gekoppeld aan de server van Elverdesign en E57.