Resultaat: Kosten en baten!

Resultaat telt!

Als ondernemer heb ik niet zo veel met rapporten en rekeningen schrijven. Nooit gehad ook en dus leverde ik mijn klanten veel meer dan ze verwachtten of waar ze feitelijk voor betaalden.

Voor 2019 hanteer ik de volgende mogelijkheden:

Projectaanpak:
We stellen een plan van eisen en een plan van aanpak af, spreken de kosten en inzet af (van beide kanten!) en wanneer welk bedrag moet worden betaald. Aan het eind blijft dan een ballon-betaling over van 30% van het totaalbedrag dat zes maanden na afronding van het project gefactureerd gaat worden. Als in de tussentijd de boel niet goed loopt zoals vastgesteld in het PvE en PvA dan ga ik door met werkzaamheden om het goed te laten lopen. Overigens betekent dat niet dat elke reden voldoende is om niet te betalen: Als dringend advies niet wordt opgevolgd kan ik er natuurlijk weinig aan doen en valt de rekening alsnog in de mailbox.

Betaling bij toegekende subsidie:
Sommige ondernemers willen een subsidietraject ingaan en pas betalen als de subsidie is toegekend. Vaak wordt dan een percentage tot 15 of 20% afgesproken maar ik vind dat een ongewenste situatie. Daarom bereken ik op uurbasis, desgewenst met een kleine korting als een vorm van no-cure no pay.

Facturatie op basis van een vast aantal uren per maand, minimaal 20 en maximaal 90 uur per maand.

Alles wordt echter van te voren besproken zodat er een korte maar heldere overeenkomst op tafel komt!

Facturatie op basis van gewerkte uren