Meer winst door omzet, kostenreductie en efficiency.

Jouw probleem gaan we sámen aanpakken!

Eigenlijk zoek je iemand die even kan meedenken.
Betrouwbaar, eerlijk en soms een tikkeltje direct. Of bot, het is maar net hoe je het ervaart. Geen ja-knikker maar een ervaren ondernemer.
Ervaring en intensieve betrokkenheid.

Helicopterblik op kleinigheden..

Omgaan met klanten, personeel en al die andere belanghebbenden..

De markt is in beweging, maar beweegt jouw bedrijf mee met die markt? En jij, als ondernemer? Hoe ga jij daarin mee? Personeel dat steeds veeleisender wordt, klanten die hun loyaliteit verkopen en leveranciers die niet meer meebewegen. Hun gedoe, jouw probleem.

Klanten kopen steeds een beetje minder, tot je opeens geen grote klanten meer hebt.
Hoe kun je vanuit je bestaande klantenbestand méér omzet halen en nieuwe klanten vinden?

Je producten passen niet meer bij de klantvraag,
Er dreigt een grote verandering aan te komen. Een bedrijf als Shell heeft een leger adviseurs om de transitie naar fossiel-arm in kaart te brengen en er mee aan de slag gaan, maar wat betekent dat voor iemand die een paar tankstations exploiteert? Of een fleetmananger die 20 nieuwe Mercedessen heeft gekocht maar ook nog een een hoop oudere Volvo’s heeft rijden? 

Omgaan met medewerkers, leveranciers, bank & belasting, balans tussen werk en privé?

Het gebeurt iedereen, de een wat meer dan de ander, maar toch: De samenwerking, het werknemerschap of de relatie met je leverancier wordt moeizaam of loopt uit op een drama.
Dan is het goed dat je iemand op de achterhand hebt die dat al eerder heeft meegemaakt, in kleine en grote trajecten. Iemand die net iets meer afstand kan nemen dan jijzelf en soms met onverwachte, werkende oplossingen komt.

De E57 Elverdesign aanpak.

Wat er ook gebeurt: We beginnen met een gratis kennismaking, een kleine scan en daarna een grotere. Om te kijken waar we de eerste winst kunnen behalen, en zo werken we naar een plan dat meetbaar en haalbaar is, die je kunt gebruiken om de toekomst aan te gaan.
In consultants taal:
Je hebt lange termijn doelstellingen en tactische invullingen nodig voor je stakeholders, investeringsbesluiten voor de toekomst maar ook een duidelijke strategie, uitgewerkt naar korte termijn plannen en to-do lijsten.

Mijn naam is JohnPeter Elverding.

Ik ben sinds 1976 betrokken bij duurzaam ondernemen. Met advies en daadkracht waarmee winst en plezier in ondernemen terugkomen. Na mijn opleidingen bedrijfskunde (Nyenrode, Ring Rotterdamse Repetitoren en SRM/NIMA) volgde ik een hoop andere opleidingen, trainingen, workshops en cursussen, maar het meeste heb ik geleerd van mijn eigen onderneming en het advieswerk via E57.

Als we besloten hebben om de problemen samen aan te pakken werk ik meestal een aantal scenario’s en planne uit. Ook kijk ik naar de financiële mogelijkheden en doe dan een voorstel. Het plan dat we daar dan samen van maken leggen we dan dan vast. Duidelijk, met weinig woorden, veel steekwoorden en soms een schets of foto’s van “geeltjes” in allerlei kleuren. Te beginnen met het z.g. laaghangend fruit, zodat de cashflow de goede kant op gaat.

Los van mijn advies werkzaamheden ben ik radiomaker en -presentator, maak ik podcasts, praat ik als dagvoorzitter aan elkaar én, omdat het gewoon leuk is om te doen, organiseer ik samen met wat vrienden meetups rondom het thema agile en startups.

Foto gemaakt tijdens een workshop “Slecht nieuws brengen” die ik voor testnet en liberating structures Groningen heb uitgewerkt en uitgevoerd. Want ook dat is deel van mijn werkzaamheden, ervaringen en dingen die ik graag doe!

GTeX: An experiment to brand myself better

Yep, I’m learning all the time, on a lot of subjects.

Branding is part of my toolkit, but branding myself, well, that’s a different ball park. I’m also aware of the fact of being a bit blunted by all the social tools I have seen and used, like six degrees, ICQ, MSN and so many less known, that suddenly or gradually disappear. So using the last fab tool is, well, yawning. And that’s wrong, so I decided to heed a challenge of Simone Vincenti whom I met on BASE 2020, a virtual network meeting.

Which has lead me from a free to a paid plan, but more importantly it gives me a chance tomeet some nice people. Professional that will collaborate on each others branding, posts and, in a way, our business future.

Testing testing testing.

My client Grafisch bedrijf de Bruin has been testing their cardboard pallets in an automated package station in Oude Pekela, at a hemp producing company named Hempflax.

Those of you who know me in person know that I simply love the making/manufacturing companies, and Hempflax is one ot those. At a friday afternoon they were willing to halt their usual processes and let us prove our point.

Thanks to Mark Reinders of Hempflax!

Lees meer

Subsidies: Plannen – Aanvragen en Uitvoeren

Om bijzondere plannen of projecten te kunnen realiseren bieden diverse soorten subsidiegevers  subsidies en ondersteuning aan.

De afgelopen 23 jaar heb ik allerlei subsidies kunnen verbinden met projecten waarbij ik betrokken was, en sommige alleen als subsidiebemiddelaar. Die eerste serie vond ik het mooiste om te doen, het betekende dat ik het uiteindelijke doel mede kon realiseren. Samen met een groep enthousiaste en bevlogen mensen iets maken uit niets. Of uit weinig. In alle gevallen was er een plan waar ik me achter kon zetten. Geld aanvragen met een slecht plan gebeurt veel te vaak, maar daarmee wordt ik liever niet geassocieerd.

De laatste jaren is mijn houding ten opzichte van het verwerven van subsidies wel veranderd. Als je drie keer jouw, vaak als vrijwilliger opgezette, plannen terug ziet in (dure) plannen van anderen dan zet je er een streep onder. Ook mijn schoorsteen moet roken, en de creatieve uitdagingen die ik gaar aanga moeten tenslotte ook mij in stand houden. Dus werk ik óf met een percentage van het subsidiebedrag als factuur of een minimaal aantal uren inzet. Pinda’s koop ik zelf wel, dus “pay peanuts, get monkeys” mogen anderen nu gaan ervaren.

Mijn ervaringen lagen zowel op subsidies vanuit gemeenten of provincies, landelijk of EU (Vaak via SNN in Groningen)